शिरसगाव ग्रामपंचायत तर्फे सहर्ष स्वागत
                                         तालुका – खानापूर, जिल्हा – सांगली.

  ग्रामपंचायत विषयी

showcase image

ग्रामपंचायत – शिरसगाव

      शिरसगाव ग्रामपंचायतीची स्थापना १९५५ साली झाली आहे.ग्रामपंचायत कार्यालय अतिशय सुंदर दुमजली इमारत आहे.ग्रामपंचायतीचे कामकाज संगणक प्रणाली वापर केला जात असून संग्राम कक्षामार्फत विविध सोयी सुविधा दिल्या जातात सध्या,
     श्री.संभाजी मांडके हे होतकरू व उच्चशिक्षित तरून सरपंच म्हणून कार्यरत आहेत. ग्रामसेवक म्हणून श्री.डी.व्ही.पाटील प्रशासकीय कामकाज पाहत आहेत .

तुम्हाला हे माहित आहे का ?

ग्रामपंचायत – शिरसगाव

सांगली व सातारा जिल्याच्या सरहद्दीवर शिरसगाव हे सोनहिऱ्याच्या कुशीत वसलेले व निसर्गाचे वरदान लाभलेले डोंगराळ व दुर्गम भागामध्ये वसलेले गावं आहे.१९ व्या शतकामध्ये शिरसगाव हे औध संस्थान अंतर्गत येते होते.स्थानिक स्वराज्य संस्थेची स्थापना झाले नंतर शिरसगाव हे दक्षिण सातारा जिल्ह्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले.

गावचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र एकूण क्षेत्रफळ :- १३००.३९ हेक्टर त्यामध्ये गावठाण क्षेत्र :- १२.५९ हेक्टर तसेच पडीक :- हेक्टर एवढे असून शेतीखाली एकूण क्षेत्र लागवडीखालील क्षेत्र :- ५६९.२५ हेक्टर बागायत क्षेत्र :-२४३.८७ हेक्टर एवढे आहे. गायरान क्षेत्र :- १५.३६ हेक्टर , जिरायत क्षेत्र :-४५९.२५ हेक्टर, महसुली क्षेत्र :-५७४ हेक्टर क्षेत्र एवढे आहे.गावातून ४-५ ओढे आहेत.

गावातील बहुतेक नागरिकांचा व्यवसाय शेती व शेती आधारित आहे. गावतील शेतीत मुख्यपिके ऊस,सोयाबीन,शेंगा हरबरा ए.पिके मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात.

      योजना

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सन २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वसामान्यांना घर मिळावे यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्याचा मानस जाहीर केला आहे. याची अंमलबजावणी शासन ठामपणे करेल आणि यादृष्टीने निर्णय घेण्यात आले आहेत. केंद्र शासनातर्फे दि .१७ जून २०१५ रोजी सर्वांसाठी घरे (नागरी) योजना- प्रधानमंत्री आवास योजना मंजूर करण्यात आली. ही योजना दि. २५ जून २०१५ रोजी सुरु करण्यात आली.
राज्यातील न जोडलेल्या वाड्या-वस्त्या जोडण्यासाठी व सध्या अस्तित्वात असलेल्या परंतु दुरावस्था झालेल्या रस्त्यांच्या दर्जा वाढीसाठी राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना ग्राम विकास विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागांतील दीर्घकालीन गरजांचा व आरोग्याचा विचार करुन ग्रामीण जनतेस पुरेसे व शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्याकरिता “मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (Mukhyamantri Rural Drinking Water Programme-MRDWP)” या नावाखाली एक सर्वसमावेशक कार्यक्रम राबविण्यास राज्य शासनाणे मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राज्यभरात सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या चार वर्षांसाठी राबविण्यात येणार आहे
गावाला राष्ट्रसंतांच्या सदाचाराची, सद् विचारांची प्रेरणा आहे. मुलगा आणि मुलगी समान माननाऱ्या राष्ट्रसंतांचा विचार ग्रामपंचायतीने पुढे नेला. गावात मुलगी जन्माला आली की "कन्यारत्न जन्मानंद भेट" योजनेअंतर्गत मुलीच्या नावे 500 रुपये अनुदान आणि प्रमाणपत्र देऊन मातेचा गौरव करण्याचा सुदंर पायंडा गावाने घालून दिला.

चालु योजना

घरकुल योजना
40% Complete (success)
ग्राम सडक योजना
40% Complete (success)
पेयजल योजना
40% Complete (success)
कन्यारत्न योजना
40% Complete (success)