SB

महाराष्ट्रीयन, राजस्थानी, सिंदी, गुजराती, पंजाबी, चायनिज करिता. तसेच शुद्ध शाकाहारी जेवण. Contact : 9975461740


SB

आमचेकडे सर्व प्रकारच्या समारंभ कार्यासाठी लागणारी जेवणाची लहान मोठी भांडी, ताट, वाटी, ग्लास, स्टील डायनिंग टेबल, फायबर खुर्ची, स्टील बफे सेट, फायबर ताट-वाटी, चपाती शेगडी इ. सर्व भांडी मिळतील. तसेच सर्व समारंभाच्या शाकाहारी, मांसाहारी जेवणाची ऑर्डर स्वीकारल्या जातील. Contact : 9890179091


SB

MAGDUM'S CATERS Wedding Planning & Management:9890694018